Kanalen & chakra’s

In ieder van ons ligt er een netwerk van energiekanalen en energiecentra (chakra’s) dat zorgt voor ons fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn. Het schema hieronder geeft een vereenvoudigde voorstelling van dit netwerk.

kundalini_earth3 kanalen
Aan de basis van ons functioneren liggen 3 kanalen. Het rechter- en linkerkanaal gebruiken we voor alle aspecten van ons dagelijkse leven. Het rechterkanaal levert de energie voor alle fysieke, creatieve en mentale acties. Het linkerkanaal zorgt voor het emotionele en affectieve welzijn. Het middenkanaal is het kanaal dat een spirituele dimensie kan geven aan ons bestaan, want het is doorheen dit kanaal dat de spirituele energie circuleert.

7 energiecentra of chakra’s
Elk van de energiecentra is een bron van spirituele kwaliteiten. Deze zijn in elke persoon intact aanwezig van bij de geboorte, maar komen vaak niet tot uiting. Wanneer de Kundalini-energie ontwaakt en de chakra’s doorstroomt, komen deze kwaliteiten tot leven. Door regelmatige meditatie wordt de doorstroming van de Kundalini-energie in stand gehouden. De hogere, subtiele kwaliteiten worden dag na dag versterkt en worden een wezenlijk deel van onze persoonlijkheid.

                              Schema subtiel systeem

chakrachart7. Sahasrara chakra: zelfrealisatie, gedachteloos bewustzijn

6. Agnya chakra: vergeving, mededogen, nederigheid

5. Vishuddhi chakra: communicatie, diplomatie, respect voor onszelf en voor anderen

4. Hart chakra: liefde, vreugde, vertrouwen, verantwoordelijkheid

3. Nabhi chakra: vrede, tevredenheid, welzijn, vrijgevigheid, aandacht

2. Swadhisthan chakra: creativiteit, inspiratie, esthetiek, kennis

1. Muladhara chakra: onschuld, wijsheid, zuiverheid, evenwicht

Meer info
Wat is Sahaja Yoga?
Wat is ’yoga’ precies en wat betekent ’Sahaja’? Sahaja Yoga als methode om spontaan tot meditatie te komen.
Kundalini & zelfrealisatie
De spirituele ervaring van zelfrealisatie is heel concreet: de ontwaking van de Kundalini, onze sluimerende spirituele energie.