General Info


Welkom!

Sahaja Yoga is een eenvoudige, unieke methode die toelaat op een spontane manier tot meditatie te komen en zo een staat van evenwicht, welzijn en zelfkennis te bereiken.

Het uitgangspunt is een heel bijzondere, spirituele ervaring: zelfrealisatie, of de verbinding van je diepste ‘Zelf’ met het grotere geheel. Volg de geleide oefening.

Eerste les gratis

De eerste les van een lessenreeks is gratis zodat u kan bepalen of dit is wat u wil.