Wat zijn vibraties?

De Kundalini is de kracht van spiritueel verlangen binnen in ons, een moederlijke spirituele energie die in sluimerende toestand verblijft in het heiligbeen, aan de basis van de ruggewervel. De ontwaking van deze spirituele energie is de sleutel tot het proces van zelfrealisatie of eenheid met het innerlijke Zelf, dat beschreven wordt in alle religies en spirituele tradities in de wereld. Zie ook: Kundalini & zelfrealisatie.

De ontwaking van de Kundalini-energie is een ervaring die heel concreet, fysiek voelbaar is. De manifestie van de Kundalini-energie wordt vibraties genoemd. Vele mensen voelen de Kundalini-ontwaking als een zachte, koele bries boven het hoofd of in de handpalmen. Sommigen voelen een verfrissende, rustgevende doorstroming van energie binnenin het lichaam, in het bijzonder langs de ruggenwervel.

In alle tradities heeft het Zelf of de Spirit, de betekenis ‘wind’.

  • Latijn: ‘Spiritus’ betekent wind
  • Grieks: ‘Pneuma’ betekent wind
  • Hebreeuws en Arabisch: ‘Ruach’ (Rouh) is een synoniem voor wind
  • Joodse traditie: ‘Yaweh’ komt van de stam HWY wat wind betekent
  • Sanskriet: ‘Brahma Chaitanya’ betekent wind van God.

De verwijzing naar een ‘koele bries’ bij spirituele ontwaking vinden we ook terug in de christelijke beschrijving van het Pinkstergebeuren: “Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.”Bijbel, Handelingen 2,2

Terug naar veelgestelde vragen

“De zin van je leven kan je maar kennen, wanneer je verbonden bent met de kracht die je gecreëerd heeft.”

Shri Mataji Nirmala Devi