Sahaja Yoga België viert haar 30ste verjaardag!

shri_mataji_belgie
2012 is een bijzonder jaar voor Sahaja Yoga in België. In september 1982 kwam Shri Mataji, grondlegger van Sahaja Yoga, voor het eerst naar ons land om te onderwijzen over haar unieke meditatie methode, die eeuwenoude spirituele kennis op een tastbare manier tot leven brengt.

In de loop van de jaren ‘80 en ‘90 kwam Shri Mataji verscheidene malen naar België. Ze gaf aan dat ons land een belangrijke rol te vervullen heeft in het streven naar vrede op mondiaal vlak, maar ook in de zoektocht naar innerlijke vrede: ‘peace of mind’.

De eenvoud en tastbaarheid van de meditatietechniek, en het quasi onmiddellijke effect ervan, trok meer en meer mensen naar de cursussen. Sahaja Yoga kende in de loop van de jaren ‘90 een wereldwijde groei. Shri Mataji kreeg in verschillende landen eretitels en erkenning voor haar inspanningen en onbaatzuchtig werk op het gebied van vrede voor de hele mensheid. In België wordt er vandaag in meer dan 15 steden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel cursus Sahaja Yoga meditatie gegeven.

30jaarNa 30 jaar blijft Sahaja Yoga nog steeds groeien. De methode blijft fris en eenvoudig, en ze beantwoordt aan de steeds toenemende vraag naar innerlijke rust en vrede. Met de groeiende complexiteit van ons dagelijks leven, en de stress die hieruit voortvloeit, wordt die zoektocht naar ‘peace of mind’ steeds belangrijker en actueler.

Dit najaar worden er over het hele land gratis kennismakingsmomenten en nieuwe lessenreeksen georganiseerd. Ga naar Cursussen voor een overzicht!